top of page
67523150_2605612516129637_18832676494759

ASERIN SATAMA

  INVESTOINTIMAHDOLLISUUS

JOHDANTO

Aserin satama etsii sijoittajia

Aserin satama on merkitty Viron satamarekisteriin. Aseri Sadam OÜ on suunnitellut satamansa lähtötehtävän mukaan yhteistyössä Sweco Projektin kanssa vuonna 2015, ja se on Viru-Nigulan kunnan kehityssuunnitelman mukainen. Satama-alueen pinta-ala on 31 ha, ja sitä voidaan laajentaa meren kustannuksella enintään 70 ha. Viron valtio on myöntänyt vuonna 2000 Aserin satamalle vesialueen koordinaatit ja Viru-Nigulan kunta vuonna 2017 rakennusluvan, joka koskee 300-metrisen laiturin korjausrakentamista 80 metriä leveäksi esisuunnitelman mukaan. Sataman pääsuunnittelija on Aavo Raig, ja laiturin rakenneosan on suunnitellut OÜ Estkonsult. Yleissuunnitelman pohjakarttana on käytetty Viron maaviraston (Maa-amet) ilmakuvia ja -karttoja sekä hydrografisia tietoja, jotka ovat saatavissa samassa paikassa aikaisemmin laadittujen suunnitelmien kautta. Suunnitellussa paikassa oli ennen toista maailmansotaa Aserin merisatama. Aserin satama ja Aseri–Sonda-rata rakennettiin vuonna 1939 parantamaan Merikülan tiilitehtaan markkinointimahdollisuuksia. Sataman tavoitteena oli lisätä merkittävästi tiilen vientiä sekä viedä maasta puutavaraa ja maataloustuotteita. Laiturit ja rata tuhoutuivat kesällä 1944 saksalaisjoukkojen perääntyessä. Aserin satama sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa, josta Venäjän rajalle on 85 km ja Tallinnaan 125 km. Lähimmät Suomen satamat ovat 80 kilometrin päässä. Aserissa toimii maailman suurimpiin tiilenvalmistajiin kuuluvan Wienerbergerin tehdas, jossa valmistetaan julkisivutiiliä ja savilaattoja. Aseri Sadamin omistuksessa on Aserin ja Sondan välinen 8 km pitkä ratapenger, jolle on mahdollista rakentaa uusi rataosuus, joka liittäisi sataman Tallinna–Pietari-rataan. Aserin satama-alueella toimii Aserin teollisuuspuisto, joka omistaa 6000 m²:n kokoisen tuotantorakennuksen, jossa on maakaasuliittymä ja 2 × 630 kW:n muuntamo, mikä turvaa satama-alueella toimiville yrityksille sähkö- ja kaasuliittymän.

Kirjoita meille, jos olet kiinnostunut tästä hankkeesta.

Home: About
Home: Welcome
Home: Services

TIETOJA

Aseri

ASERI

Aserin teollisuuspuisto sijaitsee meren rannalla Länsi-Virumaan maakunnassa Viru-Nigulan kunnassa 125 kilometriä Tallinnasta Narvan suuntaan. Teollisuuspuisto on merkittävä työllistäjä alueen 1600:lle asukkaalle. Wienerbergerin tiilitehtaalla on 80 työntekijää. Alueella on 160 lapsen koulu ja päiväkoti, 40 oppilaan musiikkikoulu, urheilukeskus, kirjasto, kansantalo, kehittynyt infrastruktuuri ja kauppoja. Merkittäviä työnantajia alueella ovat Flexa Workshop, Viru-Nigulan saha, ruokatalo HK Scan Rakveressa, Kundan selluloosatehdas, satama, öljyteollisuus Kiviõlissa sekä Thermory ja Rannu Saeveskis puuteollisuudessa. Aseri sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla Tallinna–Pietari-valtatien varrella. Etäisyydet: Tallinna 125 km, Narva 85 km, Kiviõli 20 km, Kunda 25 km, Rakvere 30 km, Kohtla-Järve 28 km, Jõhvi 35 km, Sillamäe 55 km

Screenshot 2020-02-08 at 18.54.06.png

TIESTÖ

Valtatie (Tallinna–Narva) sijaitsee 3 km satamasta etelään. Valtatieltä on yhteys satamaan Rannu–Aseri-tien ja Kardoni-kadun kautta, ja uusi yhdystie on suunnitteilla. Uusi tie kulkee noin 600 metrin matkan vanhan junaradan paikalla. Tällä hetkellä vielä veden peittämälle ranta-alueelle suunniteltu tavaraterminaali tulee sijaitsemaan radan päätekohdan sekä tavara-aseman raiteiden ja niiden kanssa samansuuntaisten teiden molemmin puolin. Satamaan on tulossa tasoristeys, jonka ansiosta rahtilaiturin ja valtatien välinen yhteys voidaan tehdä mahdollisimman lyhyeksi. Satamasta lähtee lisäksi kaksi pelastustietä, joista läntisempi yhdistää sataman tieverkoston Aseriarun ja Reeskaldan paikallisteihin. Niiden kautta on kulku myös Viru-Nigula–Aseri-tielle. Itäpuolinen tie kulkee lajitteluraiteiden suuntaisesti liittyen Aserin tieverkkoon ja edelleen Rannu–Aseri-tielle.

Railway

RAUTATIE

Satamarata liittyy valtion rautatieverkkoon Sondassa. Sondan aseman omistaa AS Eesti Raudtee. Asemalla on neljä raidetta, joiden hyötypituus on 680–893 metriä. Asemalla on käytössä keskitetty kulunvalvonta. Aserin radan liittämiseen Sondan asemalla ja muihin tarvittaviin rakenteisiin liittyy teknisiä määrityksiä, jotka tulee selvittää AS EVR Infralta. Toteutettavassa rakennushankkeessa tulee määritellä, miten satamarata yhdistetään keskitettyyn kulunvalvontaan kuuluvan aseman infrastruktuuriin. Aserista on aiemmin ollut rautatieyhteys Sondaan, ja vanha ratapohja on käytettävissä.

KOOGUN TEOLLISUUSPUISTO

Radan viereen Tallinna–Pietari-valtatien varrelle on kaavoitettu 25 hehtaarin kokoinen Koogun teollisuuspuisto, johon saa rakentaa logistiikkavarastoja sekä tuotantolaitoksia.

Home: Our Products

YHTEYSTIEDOT

VIRALLINEN OSOITE: Laada 27, Rakvere, 44310 Lääne-Virumaa

TOIMIPAIKAN OSOITE: Mere 17, Aseri, 43401 Lääne-Virumaa

+37256216452 Gaido Kentem, hallituksen jäsen

Kiitos

65305571_2537752099582346_86710654118249
Home: Contact
bottom of page